Silos

„Danubius“ ima dugogodišnju tradiciju bavljenja skladištenjem, sušenjem i prometom žitarica. Ukupni kapacitet silosnih ćelija iznosi 65.000 tona. U toku 2009. godine instalirana je kontinulana sušara na gas proizvođača Schimdt - Seeger, kapaciteta 50-70 t/h.

Posedujemo aspiratere poslednje generacije Schmidth-Seeger (240 t/h za pšenicu i 100 t/h za kukuruz). Aspiracija i efikasan sistem za sakupljanje prašine od velikog su značaja za otprašivanje zrnene mase i pripreme žitarica za skladištenje i dalju preradu. U okviru silosa se nalaze dve ulazno/izlazne vage od 60 tona, tri prijemna mesta sa kip rampama, mašinskim kućama i silo termometri za monitoring temperature.

Silosi, kanal Dunav-Tisa-Dunav, sa direktnim pristupom železničkoj pruzi u okviru fabrike, omogućavaju pružanje brojnih usluga izvoznicima i preduzećima u poljoprivrednom sektoru:

  • sušenje žitarica
  • skladištenje žitarica
  • utovar u plovne objekte (kapaciteta do 2.000 tona / 24 časa)
  • utovar u drumska vozila

Mlin

Savremeni mlin sa kompjuterskim vođenjem, samelje dnevno 300 tona pšenice od koje se prave najkvalitetnijeg vrste brašna za sve namene.

Mlin švajcarskog proizvođača BUHLER, radi od 2009. godine i najmoderniji je u Srbiji. Uređaj SORTEX omogućava da se u poslednjoj fazi prečišćavanja pšenice, na osnovu razlike u izgledu, boji i obliku, izdvajaju sve netipične forme i tako se zrnena masa oslobađa svih primesa.

Raspolažemo silosom za brašno kapaciteta 3.000 t.

Brašno isporučujemo u pakovanju od 0.9 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg i 50kg i rinfuzno.

Kvalitet, vrste i različita pakovanja brašna u potpunosti zadovoljavaju potrebe pekarske, testeničarske i konditorske industrije.

Fabrika testenina

Fabrika testenina ima tradiciju od 1918. godine.

Trenutni kapacitet fabrike je 15.000 tona na godišnjem nivou. Od septembra 2014. godine kratka testenina se proizvodi na najsavremenijoj liniji italijanskog proizvođača Fava na kojoj se primenjuju najnovije tehnologije sušenja čime se obezbeđuje visok kvalitet osušene testenine.

Uvođenjem najviših standarda u našu fabriku, kao što je IFS7, mi garantujemo bezbednost naših proizvoda.

Fabrika testenina Danubius proizvodi testeninu od čiste pšenične durum krupice i od domaće pšenične krupice, koja je proizvedena u našem najsavremenijem mlinu i obogaćena je vitaminima A i D3.